Denkova bašta

Godina: 2016
Objekat: Denkova bašta